Por favor, non envie sitios a esta categoría, só contén @enlaces ós municipios de cada provincia.
Provincia de A Coruña, unha das catro provincias que conforman a Comunidade Autónoma de Galicia. Enlaces ós municipios da provincia que teñan presencia en Internet.
Esta categoría segue a normativa de World: Galego. Tense que ter en conta que as webs aquí incluídas teñen que ser sobre A Coruña e en galego. No caso de que a páxina sexa bilingüe, darase de alta a páxina principal, sempre e cando se atope fácilmente o vinculo do idioma galego.
Listado de concellos galegos por orde alfabético.
Por favor, non envie sitios a esta categoría, só contén @enlaces ós municipios de cada provincia.
Todo o relativo á educación e á ensinanza na Comunidade Autónoma de Galicia.
Este nivel é o adecuado para aqueles centros que teñan ubicación en mais dun municipio. O resto deberán dirixirse á categoría municipal correspondente. Deberán estar en lingua galega.
Entidades, institucións públicas do goberno da Comunidade Autónoma de Galicia.
Por favor, suxiran só páxinas de contenido gubernamental da Comunidade Autónoma de Galicia, que sexan de ámbito autonómico. As entidades de ámbito provincial, comarcal, local, deberán ir nas subcategorías correspondentes.
Provincia de Lugo, unha das catro provincias que conforman a Comunidade Autónoma de Galicia. Enlaces ós municipios da provincia que teñan presencia en Internet.
Esta categoría segue a normativa de World: Galego. Tense que ter en conta que as webs aquí incluídas teñen que ser sobre A Coruña e en galego. No caso de que a páxina sexa bilingüe, darase de alta a páxina principal, sempre e cando se atope fácilmente o vinculo do idioma galego.
Provincia de Ourense, unha das catro provincias que conforman a Comunidade Autónoma de Galicia. Enlaces ós municipios da provincia que teñan presencia en Internet.
Esta categoría segue a normativa de World: Galego. Tense que ter en conta que as webs aquí incluídas teñen que ser sobre A Coruña e en galego. No caso de que a páxina sexa bilingüe, darase de alta a páxina principal, sempre e cando se atope fácilmente o vinculo do idioma galego.
Provincia de Pontevedra, unha das catro provincias que conforman a Comunidade Autónoma de Galicia. Enlaces ós municipios da provincia que teñan presencia en Internet.
Esta categoría segue a normativa de World: Galego. Tense que ter en conta que as webs aquí incluídas teñen que ser sobre A Coruña e en galego. No caso de que a páxina sexa bilingüe, darase de alta a páxina principal, sempre e cando se atope fácilmente o vinculo do idioma galego.