Esta categoría é para páxinas escritas en galego sobre o continente. As descricións deberán estar en galego.