O obxetivo desta categoría consiste en agrupar sitios que:
a)Se refiren ó estudio, acceso e uso da información.
b)Recopilan datos concretos, introducións xerais sobre un tema, e aclaracións terminolóxicas.
c)Correspondense coas obras de refererencia tradicionais e coas institucións que son fontes de información.
d)Cubren diversos eidos temáticos que pola súa xeneralidade non poderían incluirse noutra categoría do Open Directory.
Categoría específica para acoller aquelas páxinas con listados con bibliografía sobre a lingua galega. Tamén para bases de datos bibliográficas.
Incluense os sitios dedicados ás bibliotecas e redes, sistemas ou programas relacionados con elas.
Categoría específica para acoller aqueles diccionarios galegos, monolingües ou bilingües, presentes na rede. Tamén para aqueles outros traballos lexicográficos, aínda que non acaden a categoría de diccionarios.
Categoría para acoller aquelas páxinas que achegan información xeral sobre a lingua galega (historia, situación actual...), así como a actualidade lingüística do país.
Páxinas persoais en galego.
Reúnense os museos xerais, (tanto sitios web de museos tradicionais, coma museos dixitalis) así coma os sitios relacioados coa museoloxía e a museografía (asociacións, eventos, publicacións).