In Partnership with AOL Search
 
Categoría específica para acoller aquelas páxinas con listados con bibliografía sobre a lingua galega. Tamén para bases de datos bibliográficas.
Incluense os sitios dedicados ás bibliotecas e redes, sistemas ou programas relacionados con elas.
Categoría específica para acoller aqueles diccionarios galegos, monolingües ou bilingües, presentes na rede. Tamén para aqueles outros traballos lexicográficos, aínda que non acaden a categoría de diccionarios.
Páxinas persoais en galego.
Categoría para acoller aquelas páxinas que achegan información xeral sobre a lingua galega (historia, situación actual...), así como a actualidade lingüística do país.
Reúnense os museos xerais, (tanto sitios web de museos tradicionais, coma museos dixitalis) así coma os sitios relacioados coa museoloxía e a museografía (asociacións, eventos, publicacións).
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Condicións de uso
Última actualización: Saturday, June 13, 2015 8:03:04 AM EDT - editar