Sitios en Internet sobre empresas intermediarias que ofrecen servizos de:
- Asistencia técnica,
- Beleza,
- Catering,
- Consultoría,
- Eventos,
- Funerarios,
- Legais,
- Tradución,
- Turismo e
- Veterinarios.
As empresas listadas aquí, deberán operar en polo menos dúas Provincias.
Avogados, bufetes e empresas adicadas a prestar servizos o u asesoramento no ramo xurídico.
Axencias de viaxe, aluguer de vehículos, guías e operadores turísticos cuxo ámbito de actuación sexa todo o territorio galego (ou polo menos dúas provincias).
Esta categoría listaranse sitios de empresas dedicadas á prestación de Servizos relacionados ao Turismo, con presenza física ou capacidade operacional en máis dunha provincia. Servizos turísticos inclúen os almacenistas, os operadores turísticos e as axencias de viaxes virtuais.
Axencias de viaxes dunha localidade lístanse na categoría equivalente da localidade.