Empresas do sector primario.
Os sitios que incluian venda en liña de produtos deberán ir en World/Galego/Negocios/Compras.
Enlaces a empresas dedicadas á agricultura, gandería e pesca