Sitios sobre actividades económicas e empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, incluíndo industrias, consultoría, transportes, finanzas, asociacións e cámaras empresariais, buscadores de empresas, compañías e tendas.
A categoría de Negocios encontrase estructurada de tal xeito que o seu sitio pode ser engadido dentro DUNHA SOA SUBCATEGORÍA.

Baseándonos no anterior, os sitios que serán aceptados nalgunha subcategoría, son os que contan con:

 1. Información completa ou suficiente para que os visitantes comprendan a actividade da súa empresa e os productos/servicios que ofrece.
  • Os sitios con unha páxina en total, teñen menos probabilidades de ser aceptados. Recorde que o sitio é visitado Por Persoas e o contido e utilidade que ofrece é un factor fundamental.
  • Os sitios que venden directamente ao público ou aqueles que venden a través de Internet, facendo envíos a nivel nacional, deben ser enviados para a súa consideración á categoría Compras
 2. Non estar listados na actualidade e suxerilo só á categoría máis axitada.
  • Sitios xa listados no son aceptados novamente. Suxerir a categoría adecuada axiliza o listado de seu sitio e evita a súa eliminación por non ser suxerido na categoría axeitada.
Empresas do sector primario.
Os sitios que incluian venda en liña de produtos deberán ir en World/Galego/Negocios/Compras.
Enlaces a empresas dedicadas á agricultura, gandería e pesca
Sitios en Internet dedicados á elaboración de alimentos, bebidas e tabacos para o seu consumo. < /br>
Inclúe asociacións, consultores, almacenistas e distribuidores, materiais, e subministracións.
Esta categoría está reservada só para las industrias de alimentos e fabricantes ou proveedores de maquinaria e suministros para a industria alimentaria.

Sitios de tendas ou de compras de alimentos e bebidas por Internet deben ir á categoría de Compras.

Sitios ligados a empresas dentro do eido das artes e entretemento que principalmente ofrecen servicios comerciais, consultoría e fabricación de productos. Non se listarán sitios de bares, restaurantes, discotecas, pubs e demáis similares.
Asociacións de empresarios, colexios profesionais e cámaras de comercio.
Se ten dubidas acerca da pertenenza do seu sitio a esta categoría, revise os outros sitios que xa están listados para obteer a esencia da mesma.
A descrición debe ser:
 • En terciera persoa.
 • Sen adxetivos que soen a publicidade.
 • Empregando todas-las regras de ortografía, isto é, acentos e letras como a ñ.
World/Galego/Negocios/Compras contén sitios que permiten ao consumidor seleccionar e obter bens e servizos usando Internet. Exemplos típicos inclúen:

- Sistemas integrados de carriños de compra en liña que permiten ao usuario ordenar na rede.

- Sistemas de carriños de compras que permiten ao usuario xerar unha orde de compra, a que pode ser enviada ao vendedor vía fax, telefónica ou correo.

Directorios de produtos que o usuario pode ordenar por correo ou teléfono.

A súa cobertura mínima de distribución debe ser Rexional ou que inclúa máis dunha provincia, sitios con distribución provincial ou local van nas categorías provinciais de compras.
Páxinas relacionadas con:
- Industrias e compañías principalmente dedicadas ao deseño e construción de edificios e outras estruturas, reconstrución, instalación, mantemento e reparacións. Este sector inclúe tamén as industrias de apoio como a maquinaria, as subministracións, consultoría e servizos administrativos.
- Sitios en Internet sobre empresas ou persoas cuxa misión é asesorar para a toma de decisións finais no sector.
- Empresas ou persoas actuando en forma independente que ofrecen servizos para a construción. Tal como movemento de terras e entullos, instalacións e subministracións eléctricas, aplicación de recubrimentos, pintura, illamentos e táboa rocha.
- Empresas construtoras ou calquera outra empresa cuxo enfoque se centra no desenvolvemento de complexos residenciais, cuartos|habitacións, de urbanización ou industriais cunha orientación ao coidado do medio ambiente.
- Grupo de empresas que prestan servizos de reparacións e reformas en fogares, comercios e comunidades.
- Empresas que venden ou fabrican equipos e maquinaria para a construción en forma exclusiva. Non se listarán empresas que ofrecen un sen de produtos, só < b>maquinaria e equipos para construcción.
Sitios en Internet con presenza nacional dedicados ao deseño, fabricación, instalación e mantemento de
* Albanelaría e pedra
* Ascensores e escaleras
* Climatización
* Electricidade
* Fontanaría
* Metais
* Mobiliario
* Paredes, pisos e remates decorativos
* Portas e ventás
Tamén a os seus:
* Almacenistas e distribuidores
* Consultores
* Publicacións
* Asociacións
- Empresas dedicadas á construción e instalación de piscinas, así como os seus accesorios. Tamén se listan páxinas de empresas de reparación e mantemento de piscinas.
- Construtoras ou empresas cuxas actividades se enfocan á construción e habilitación de naves, complexos ou almacéns industriales.
- Empresas ou construtoras enfocadas a servizos de desenvolvemento de presas, levantamento submarino e actividades que requiren especialización en forma submarina.
- Construtoras ou empresas orientdas á edificación, desenvolvemento e planeamento de complexos residenciais ou habitacionales en forma preponderante.
Os sitios listados, nesta categoría, deberán ter unha presenza a nivel rexional, a lo menos, en duas Provincias.
Sitios na Rede de empresas implicadas no tema dedicadas a consultores, formación, hardware, Internet, maioristas e distribuidores, nova e publicacións, organizaciónss, seguridade e software.
Os sitios dedicados á venda de ordenadores e programas informáticos, exclusivamente, listaranse na categoría de Compras/.
Empresas que fabrican o distribuen artígos rematados dirixidos ó consumidor final.
Esta categoría está reservada só para as empresas que fabrican ou venden ó por maior artículos terminados dirixidos ó consumidor final. Sitios de tendas ou de compras por Internet deben ir á categoría de Compras.
Sitios en Internet sobre empresas intermediarias que ofrecen servizos de:
- Asistencia técnica,
- Beleza,
- Catering,
- Consultoría,
- Eventos,
- Funerarios,
- Legais,
- Tradución,
- Turismo e
- Veterinarios.
As empresas listadas aquí, deberán operar en polo menos dúas Provincias.