In Partnership with AOL Search
 
Enlaces a empresas dedicadas á agricultura, gandería e pesca
Empresas do sector primario.
Os sitios que incluian venda en liña de produtos deberán ir en World/Galego/Negocios/Compras.
Esta categoría está reservada só para las industrias de alimentos e fabricantes ou proveedores de maquinaria e suministros para a industria alimentaria.

Sitios de tendas ou de compras de alimentos e bebidas por Internet deben ir á categoría de Compras.

Sitios en Internet dedicados á elaboración de alimentos, bebidas e tabacos para o seu consumo. < /br>
Inclúe asociacións, consultores, almacenistas e distribuidores, materiais, e subministracións.
Sitios ligados a empresas dentro do eido das artes e entretemento que principalmente ofrecen servicios comerciais, consultoría e fabricación de productos. Non se listarán sitios de bares, restaurantes, discotecas, pubs e demáis similares.
Se ten dubidas acerca da pertenenza do seu sitio a esta categoría, revise os outros sitios que xa están listados para obteer a esencia da mesma.
A descrición debe ser:
  • En terciera persoa.
  • Sen adxetivos que soen a publicidade.
  • Empregando todas-las regras de ortografía, isto é, acentos e letras como a ñ.
Asociacións de empresarios, colexios profesionais e cámaras de comercio.
World/Galego/Negocios/Compras contén sitios que permiten ao consumidor seleccionar e obter bens e servizos usando Internet. Exemplos típicos inclúen:

- Sistemas integrados de carriños de compra en liña que permiten ao usuario ordenar na rede.

- Sistemas de carriños de compras que permiten ao usuario xerar unha orde de compra, a que pode ser enviada ao vendedor vía fax, telefónica ou correo.

Directorios de produtos que o usuario pode ordenar por correo ou teléfono.

A súa cobertura mínima de distribución debe ser Rexional ou que inclúa máis dunha provincia, sitios con distribución provincial ou local van nas categorías provinciais de compras.
Os sitios listados, nesta categoría, deberán ter unha presenza a nivel rexional, a lo menos, en duas Provincias.
Páxinas relacionadas con:
- Industrias e compañías principalmente dedicadas ao deseño e construción de edificios e outras estruturas, reconstrución, instalación, mantemento e reparacións. Este sector inclúe tamén as industrias de apoio como a maquinaria, as subministracións, consultoría e servizos administrativos.
- Sitios en Internet sobre empresas ou persoas cuxa misión é asesorar para a toma de decisións finais no sector.
- Empresas ou persoas actuando en forma independente que ofrecen servizos para a construción. Tal como movemento de terras e entullos, instalacións e subministracións eléctricas, aplicación de recubrimentos, pintura, illamentos e táboa rocha.
- Empresas construtoras ou calquera outra empresa cuxo enfoque se centra no desenvolvemento de complexos residenciais, cuartos|habitacións, de urbanización ou industriais cunha orientación ao coidado do medio ambiente.
- Grupo de empresas que prestan servizos de reparacións e reformas en fogares, comercios e comunidades.
- Empresas que venden ou fabrican equipos e maquinaria para a construción en forma exclusiva. Non se listarán empresas que ofrecen un sen de produtos, só < b>maquinaria e equipos para construcción.
Sitios en Internet con presenza nacional dedicados ao deseño, fabricación, instalación e mantemento de
* Albanelaría e pedra
* Ascensores e escaleras
* Climatización
* Electricidade
* Fontanaría
* Metais
* Mobiliario
* Paredes, pisos e remates decorativos
* Portas e ventás
Tamén a os seus:
* Almacenistas e distribuidores
* Consultores
* Publicacións
* Asociacións
- Empresas dedicadas á construción e instalación de piscinas, así como os seus accesorios. Tamén se listan páxinas de empresas de reparación e mantemento de piscinas.
- Construtoras ou empresas cuxas actividades se enfocan á construción e habilitación de naves, complexos ou almacéns industriales.
- Empresas ou construtoras enfocadas a servizos de desenvolvemento de presas, levantamento submarino e actividades que requiren especialización en forma submarina.
- Construtoras ou empresas orientdas á edificación, desenvolvemento e planeamento de complexos residenciais ou habitacionales en forma preponderante.
Os sitios dedicados á venda de ordenadores e programas informáticos, exclusivamente, listaranse na categoría de Compras/.
Sitios na Rede de empresas implicadas no tema dedicadas a consultores, formación, hardware, Internet, maioristas e distribuidores, nova e publicacións, organizaciónss, seguridade e software.
Esta categoría está reservada só para as empresas que fabrican ou venden ó por maior artículos terminados dirixidos ó consumidor final. Sitios de tendas ou de compras por Internet deben ir á categoría de Compras.
Empresas que fabrican o distribuen artígos rematados dirixidos ó consumidor final.
As empresas listadas aquí, deberán operar en polo menos dúas Provincias.
Sitios en Internet sobre empresas intermediarias que ofrecen servizos de:
- Asistencia técnica,
- Beleza,
- Catering,
- Consultoría,
- Eventos,
- Funerarios,
- Legais,
- Tradución,
- Turismo e
- Veterinarios.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Condicións de uso
Última actualización: Monday, January 25, 2016 7:24:15 AM EST - editar