Aquí débense listar os sitios que teñen que ver con Comida, mais non os Restaurantes, Cafeterias, Comerciais, ou de receitas.

- Sitios relacionados con alimentos concretos.
- Sitios de asociacións, clubs, sociedades, confrarías, etc. relacionadas coa gastronomía.
- Sitios de carácter informativo, non comercial, cuxo contido fale acerca de aspectos históricos da comida e da gastronomía en xeral.
- Revistas electrónicas sobre gastronomía e temas afíns.
Esta categoría é non comercial por natureza. Polo tanto, os sitios sobre vendas en liña, comerciantes, distribuidores, bares e establecementos débense someter á categoría comercial correspondente.

Os sitios deberán ter ámbito rexional, para ser listados aquí. De non selo caso, envie á categoría provincial.