In Partnership with AOL Search
 
Enlaces sobre festas gastronómicas e culturais.
Esta categoría é non comercial por natureza. Polo tanto, os sitios sobre vendas en liña, comerciantes, distribuidores, bares e establecementos débense someter á categoría comercial correspondente.

Os sitios deberán ter ámbito rexional, para ser listados aquí. De non selo caso, envie á categoría provincial.
Aquí débense listar os sitios que teñen que ver con Comida, mais non os Restaurantes, Cafeterias, Comerciais, ou de receitas.

- Sitios relacionados con alimentos concretos.
- Sitios de asociacións, clubs, sociedades, confrarías, etc. relacionadas coa gastronomía.
- Sitios de carácter informativo, non comercial, cuxo contido fale acerca de aspectos históricos da comida e da gastronomía en xeral.
- Revistas electrónicas sobre gastronomía e temas afíns.
Inclue sitios como aloxamento, turismo rural, rutas e excursións, guías turísticas e informativas, e viaxes virtuais. Referentes a entidades que teñan un nivel rexional, é dicir, referentes á rexión ou alo menos a duas provincias da rexión.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Condicións de uso
Última actualización: Thursday, July 16, 2015 5:45:02 AM EDT - editar