Todo sobre a rede de redes en lingua galega.
Por favor, só suxerir sitios cuxo contido esté en galego e que teña relación con Internet. Exemplos: recursos para sitios, programas para a web, directorios, e-mail, chat, entre outros.
Buscadores de recursos galegos en galego. Un buscador é un sitio conectado a unha base de datos cun catálogo de sitios. Olla ó texto introducido en outros sitios. Un programa de investigación, ou araña, segue as ligazóns en páxinas web con regularidade e actualiza automaticamente a base de datos. Un directorio é unha listaxe estático de ligazóns, normalmente acumulados por editores humanos. As conexións do directorio son xeralmente descritos en un parágrafo curto, e están clasificados por temas. O Open Directory Project, que está empregando agora é un exemplo dun directorio web. Esta categoría alista os directorios xerais de interese en galego ou multilingüe, incluíndo galego.
Por favor, non envíe eiquí directorios temáticos como directorios de empresas ou outros. Tampouco poden incluirse directorios que están comezando a sua actividade, e que conteñan poucas ou moi poucas entradas. As empresas implicadas na optimización de motores de buscas, deben envialo seu sitio web para a categoría axeitada: World: Galego: Negocios: Informática.
Categoría adicada ós sitios Web que falan de internet. O World Wide Web é un anaco de Internet composta por servidores que amosan contidos variados e clientes que descargan e visualizan esa información.
Os sitios contidos nesta categoría, estarán redactados na lingua galega, e tratarán sobre a rede Web mundial, (World Wide Web) ou dar servizos na mesma.