Empresas de venta de hardware maioritariamente galegas ou con paxinas en galego