Conten sitios en galego que tratan da educación, pedagoxía, fomación, ou aprendizaxe en xeral. Información específica para mestres e alumnos. Materiais didácticos, convocatorias, formación, ...
Sitios de ensino primario van en Rexional no seu respectivo municipio.
Sitios de ensino secundario van en Rexional na categoría provincial de educación que lle corresponda.
Asociacións relacionadas có mundo da educación, que teñan trascendencia e/ou actividade en Galicia.