Esta categoría é para sitios en galego, de caracter non comercial e relativos o deporte.
Sitios sobre actividades deportivas ligadas coa auga, tanto en ríos, coma no mar ou pisciña.
Esta categoría está dedicada a sitios sobre fútbol en galego.
Nesta categoría listanse os clubes de montañismo, escalada e afins, así como páxinas de información sobre estas disciplinas.
Sitios dedicados a deportes coma o automovilismo, o karting ou o motociclismo entre outros.