As artes plásticas son aquelas que manifiestanse a través de plasmar con materia maleable, plástica, os sentimentos, emocións, pensamentos, conceptos e todo aquilo que afecta o espíritu do home e que require dalgunha técnica para poder expresarse. Comprende a pintura, o grabado, a escultura e o debuxo, sendo éste o soporte necesario das outras disciplinas.
Pintura e Pintores