Non só teatro, senón tamén ilusionismo, títeres, e cousas semellantes.