Gnòthaichean a' buntainn ris an dachaigh, teaghlach, taigh, garadh
Teaghlach, pòsadh, breith, ainmean cloinne ...