Interlingvistiko estas la scienco, kiu studas la komunikadon inter homoj sen komuna gepatra lingvo kaj esploras kiel en ĝi rolas kaj funkcias etnaj kaj planitaj lingvoj, tradukado kaj teknikaj iloj.