Juhised veebilehtede lisamiseks kategooria World/Eesti/Meedia/Portaalid/ alla:

  1. Lisa Meedia allkategooriate alla ainult neid veebilehti, mille sisu on tihedalt seotud teemaga meedia. Veebilehed, mille ainus või peamine suunitlus on kommertslik (näitena võib siinkohal tuua veebidisainibüroode ja reklaamiagentuuride kodulehed), siia kategooriasse ei kuulu. Nimetet lehed tuleb lisada sobivatesse temaatilistesse või regionaalsetesse kategooriatesse.

  2. Lisatava lehe pealkiri, peab olema veebilehe või teenusepakkuja korrektne, täielik nimi; palun ära kasuta lühendeid ja asjasse mittepuutuvaid märksõnu.

  3. Lisatava lehe kirjeldus peab ühe või kahe lausega edasi andma lehe sisu ja/või mõtte; palun ära kasuta reklaammärksõnu ega väärtushinnanguid, mille õigsust pole võimalik kontrollida.

  4. Kirjelduses kirjuta ainult 3. isikus.

Pealkirjad ja kirjeldused, mis ei vasta ODP kehtestatud nõuetele, muudetakse toimetajate poolt ära. Suur aitäh, et järgid eelnimetet nõudeid ja aitad ODP toimetajate elu kergemaks teha. Sellega suurendad ka märgatavalt oma veebilehe lisamise kiirust Open Directory kataloogi.