I denne kategori optages dansksprogede hjemmesider for personer, som har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen, som praktiserer i Ribe Amt.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder for personer, som har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen, som praktiserer i Ribe Amt. Skriv venligst hjemmesidens titel samt en kort beskrivelse på dansk.