Her optages websteder, der handler om fagområderne indenfor helbred og sundhed.
Tilmeld til den mest relevante underkategori dansksprogede web-steder, der handler om fagområder i forbindelse med sundhed. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Sider under konstruktion optages ikke.

mere information (kun for redaktører)

Her optages websteder, der handler om afspænding.
Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Sider under konstruktion optages ikke.
Almen medicin er det fagområde der omhandler almen praksis, med praktiserende læger.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der omhandler almen praksis, praktiserende læger, og deslige.

mere information (kun for redaktører)

Bandagister fremstiller kropsbårende hjælpemidler.
I denne kategori optages dansksprogede sider der handler om bandagister. Sider under konstruktion optages ikke.
Ergoterapeuten arbejder på at undgå, at mennesker bliver syge, og på at genoptræne syge mennesker. Metoden er at forebygge og behandle sygdom gennem aktivitet. Det ergoterapeutiske mål er, at gøre den enkelte så selvhjulpen som det er muligt, altså hjælp til selvhjælp.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der handler om ergoterapi.
Fysioterapi er lindring og behandling af symptomer og sygdomme i kroppen.
Kun sider på dansk optages her. Check venligst at dette er den rette underkategori. Sider under konstruktion bør ikke tilmeldes før hele sitet er klart.
Fagområdet Kirurgiske Specialer ideholder de skærende specialer.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der omhandler kirurgi.

mere information (kun for redaktører)

Medicinske specialer er det fagområde der omhandler de ikke-skærende specialer.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der omhandler de medicinske specialer.

mere information (kun for redaktører)

Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der handler om gestaltterapi.

mere information (kun for redaktører)