Indeholder danske apoteker, relaterede organisationer og institutioner samt generel farmaceutisk information.
Kun danske apoteker optages, samt organisationer og institutioner af en lignende karakter.