Denne kategori indeholder dansksprogede webside, der handler om skak.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om skak. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
I denne katagori findes sider som repræsentere skak-klubber i Danmark. Skak er et strategisk brætspil.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der repræsentere skakklubber.