Kategori for links relateret til evangeliske kirker, foreninger og organisationer af religiøs art, der samvirker i et tværkirkeligt / fælleskirkeligt samarbejde.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold af tværkirkelig / fælleskirkelig karakter