Kategori for links relateret til kirkesamfund med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i den pågældende kirke
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende et kirkesamfund.
Kategori for links relateret til Syvende Dags Adventistsamfundets kirker med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i den pågældende kirke.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende en af Adventistsamfundets kirker.
Kategori for links relateret til de Apostolske kirker med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i den pågældende kirke.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende en Apostolsk Kirke.
Kategori for links relateret til Dansk Oases Menighedsnetværks kirker (3F) med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i den pågældende selvstændige evangelisk-lutherske kirke.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende en kirke / menighed der er med i Dansk Oases Menighedsnetværk.
Kategori for links relateret til Den Evangelisk Lutherske Frikirker med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i den pågældende kirke.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende en af Den Evangelisk Lutherske Frikirker.
Den Romersk Katolsk Kirke
Kategori for links relateret til uafhængige danske frikirker med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i den pågældende frikirke.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende en uafhængig dansk frikirke.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold der vedrører folkekirker på lokalt plan. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Kategori for links relateret til Frelsens Hærs evangeliske trossamfund med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i det pågældende korps af Frelsens Hær.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende en kirke / menighed / korps der er med i Frelsens Hærs evangeliske trossamfund.
Kategori for links relateret til Indre Mission missionsnetværk / samfund - indenfor Folkekirken - med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i den pågældende bevægelse.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende et af Indre Missions samfund.
Kategori for links relateret til Pinsebevægelsens kirker med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i den pågældende Pinsekirke
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende en Pinsekirke.