Kategori for links relateret til kirker, foreninger, græsrodsbevægelser og organisationer af religiøs art der benytter Internettet som medie til formidling af deres tro og/eller lære
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, når den har indhold, der er lavet med et indhold, der er målrettet til anvendelse på Internettet - populært kaldet CYBER KIRKER eller NET KIRKER.