Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende menneskers religiøse og åndelige opfattelse ud i det kristne - og det liv det medfører.
Kategori for links relateret til kirker, foreninger og organisationer der har sit udgangspunkt i Bibelens ord og budskab - samt beskrivelser af hvad dette adfærdsmønster indebærer ved tilknytning til denne kirke, forening eller organisation . Herunder også de åndelige aspekter.
Bibelen / Biblen er Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger (kendt som Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente)
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold fra bibelen. Hvis en hjemmeside f.eks. overvejende har en samling af bibelvers - hører den til denne kategori.
Kategori for links relateret til kristne friskoler
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, med indhold der beskriver en given friskole.
Kategori for links der relaterer til web-sider med grafik til brug for kirker, foreninger og organisationer af religiøs art.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold med grafik af religiøs karakter
Kategori for links relateret til web-sider der beskriver helbredelse for ånd, sjæl og/eller legeme - herunder sjælesorg.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold som relaterer til helbredelse for ånd, sjæl og/eller legeme.
Kategori for links der relaterer til de kristne højtider.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold som relaterer til de kristne højtider som f.eks. jul, pinse og påske. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World
Kategori for links relateret til kirker, foreninger, græsrodsbevægelser og organisationer af religiøs art der benytter Internettet som medie til formidling af deres tro og/eller lære
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, når den har indhold, der er lavet med et indhold, der er målrettet til anvendelse på Internettet - populært kaldet CYBER KIRKER eller NET KIRKER.
Kategori for links relateret til kirkegårde i Danmark
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende kirkegårde.
Kategori for links relateret til kirkesamfund med f.eks. beskrivelser af det adfærdsmønster og den grundlæggende tro der er i den pågældende kirke
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende et kirkesamfund.
Kategori for links relateret til web-sider der har indhold om den kristne kultur og/eller kristne aktiviteter vedrørende ferie og fritid.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold som relaterer til den kristne kultur og/eller kristne aktiviteter vedrørende ferie og fritid.
Kategori for links der relaterer til emnet musik og lovsang til kristne kirker, foreninger og organisationer.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende kristen musik og lovsang
Kategori for links relateret til medier der bringer stof om den kristne tro, kultur og/eller adfærd. Herunder også de åndelige aspekter.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende medier der formidler et evangelisk kristent budskab eller fortolkning.
Kategori for links relateret til kristne kirker, foreninger, græsrodsbevægelser og organisationer af der virker med mission i ind- eller udland
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold som relaterer til kirkeligt missionsarbejde
Kategori for web-sider der relaterer til kristne kirker, foreninger, græsrodsbevægelser og organisationer - der virker med nødhjælp i ind- eller udland.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold som relaterer til kirkeligt nødhjælpsarbejde
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende menneskers religiøse og åndelige opfattelse ud i det kristne - og det liv det medfører.
Kategori for links relateret til kristne der har sit udgangspunkt i Bibelens ord og budskab - herunder også de åndelige aspekter.
Kategori for links der relaterer til emnet salmer til kristne kirker, foreninger og organisationer.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende kristne salmer.
Kategori for links relateret til teologi - sider, der behandler og beskriver krsitendommen videnskabeligt.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold der kan beskrives som teologisk
Kategori for links relateret til evangeliske kirker, foreninger og organisationer af religiøs art, der samvirker i et tværkirkeligt / fælleskirkeligt samarbejde.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold af tværkirkelig / fælleskirkelig karakter
Kategori for links til websider med indhold der relaterer til undervisning i kirker, skoler, foreninger og organisationer.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold der kan beskrives som undervisning og/eller opbyggende læsestof.
Kategori for links der relaterer til hjemmesider med kristent indhold specielt for ungdommen
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har kristent indhold specielt til ungdommen