Satanisme er en meget bred betegnelse: Nogle grene af satanismen er primært ateistiske og bygger på en moderne social-darwinistisk filosofi. Andre grene af satanismen er inspireret af klassisk okkultisme, gnosticisme eller teistisk gudsdyrkelse af mørkets kræfter. Begrebet satanisme anvendes også i flæng om dæmonologi og okkulte traditioner tilhørende den såkaldte "venstre hånds vej".
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der handler om satanisme, luciferianisme og okkulte traditioner der hører ind under kategorien "venstre hånds vejen".