Astrologi er verdens ældste videnskab. Den opstod for tusinder af år siden. Mennesker iagttog himlens fænomener samtidig med, at de lagde mærke til de ting, som skete på jorden. De fandt ud af, at der var en sammenhæng mellem det "for oven" og det "for neden". Himlens stjerne- og planetmønstre så forskellige ud fra forskellige steder på jorden. De mange tanker og nedskrevne beretninger om fællestræk mellem begivenheder på jord og himmel er astrologiens baggrund. Den udvikler sig hele tiden i takt med vores civilisations udvikling. Et horoskop er et optegnet kort af himlen set fra din fødestue og på nøjagtigt dit fødselstidspunkt. Alt fødes i "nuet". Dit horoskop udvikler sig i takt med din alder. Du har derfor hele tiden mulighed for at påvirke din egen skæbne inden for dine personlige rammer.
Tilmeld dansksprogede web-steder om astrologi.