Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om emner uden videnskabelige eller religiøse forklaringer.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om emner uden videnskabelige eller religiøse forklaringer. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Astrologi er verdens ældste videnskab. Den opstod for tusinder af år siden. Mennesker iagttog himlens fænomener samtidig med, at de lagde mærke til de ting, som skete på jorden. De fandt ud af, at der var en sammenhæng mellem det "for oven" og det "for neden". Himlens stjerne- og planetmønstre så forskellige ud fra forskellige steder på jorden. De mange tanker og nedskrevne beretninger om fællestræk mellem begivenheder på jord og himmel er astrologiens baggrund. Den udvikler sig hele tiden i takt med vores civilisations udvikling. Et horoskop er et optegnet kort af himlen set fra din fødestue og på nøjagtigt dit fødselstidspunkt. Alt fødes i "nuet". Dit horoskop udvikler sig i takt med din alder. Du har derfor hele tiden mulighed for at påvirke din egen skæbne inden for dine personlige rammer.
Tilmeld dansksprogede web-steder om astrologi.