Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om filosofi.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om filosofi. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der primært har fokus på etik.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder for foreninger, der har filosofi som hovedtema.
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, med indhold, der kan beskrives som undervisning eller vedrørende undervisning: gymnasier, højskoler o.l.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der primært har fokus på videnskabsteori.