Indeholder mest yderligere opdeling af kategorien i Amter, Regioner og Byer. Kan indeholde sider der er af generel Regional karakter i Danmark.
Dansksprogede sider, der ikke umiddelbart kan placeres i en underkategori
Til web-steder, der handler om emner af lokal interesse for de enkelte amter.
Tilmelding bør ske i en kategori under det relevante amt.
Kategorien indeholder web-steder skrevet på dansk, der handler om emner af lokal interesse for amtet.
Tilmeld her web-steder skrevet på dansk, der har indhold der vedrører amtet.

Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk.

Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

mere information (kun for redaktører)

Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om danske småøer.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om danske småøer. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Ved tilmelding bør man vælge den mest passende underkategori.

Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

mere information (kun for redaktører)