Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om mange forskellige online nyheder.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om mange forskellige online nyheder. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Web-steder med nyheder om et specifikt emne bedes tilmeldt i en kategori, der er relevant for det pågældende emne. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.