Denne kategori og dens underkategorier indeholder websteder, skrevet på dansk, der handler om komposition, herunder komponister. Svarer til den internationale kategori /Arts/Music/Composition.
Vær venlig at tilmelde websteder til den bedst egnede underkategori. I hovedkategorien placeres kun web-steder, der handler om komposition som "fag". Tilmeld dansksprogede web-steder, der handler om komposition. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Arts. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori og dens underkategorier indeholder websteder, skrevet på dansk, der handler om komponister og deres værker. Svarer til den internationale kategori /Arts/Music/Composition/Composers.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om komponister. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Arts. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.