Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om sejlads som fritidsbeskæftigelse.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om sejlads som fritidsbeskæftigelse. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World. Erhvervsmæssig sejlads behandles i World/Dansk/Erhverv/Søfart_og_fiskeri/
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, for bådklasser.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, for bådklasser. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Ved tilmelding bør man vælge den mest passende underkategori.

Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om tidskrifter og medier vedrørende fritidssejlads.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om tidskrifter og medier vedrørende fritidssejlads. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.