Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om forlystelsesparker.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om forlystelsesparker. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World. Dyreparker og akvarier tilmeldes under World/Dansk/Videnskab/Institutioner/Dyreparker_og_akvarier