Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om virksomheder, der handler med vin som detailsalg. Importører og grossister tilmeldes i kategorien Import og export. Endvidere web-steder for distributører, grossister, udstyr og serviceydelser for virksomheder i denne branche.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om virksomheder, der handler med vin som detailsalg. Importører og grossister tilmeldes under World/Dansk/Erhverv/Fødevarer/Drikkevarer/Vin/Import_og_export. Web-steder optages ikke, hvis de er under konstruktion. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

mere information (kun for redaktører)

Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om virksomheder, der importerer og exporterer vin. Endvidere web-steder for engros salg af vin.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om virksomheder, der der importerer og exporterer vin. Endvidere web-steder for engros salg af vin. Detailhandelsbutikker tilmeldes i den relevante kommune under World/Dansk/Regional. Web-steder optages ikke, hvis de er under konstruktion. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

mere information (kun for redaktører)