Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om produkter og service for erhvervsvirksomheder, herunder web-steder for underleverandører.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om produkter og service for erhvervsvirksomheder, herunder web-steder for underleverandører. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Ved tilmelding bør man vælge den mest passende underkategori. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om emballage.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om emballage. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om firmaer som fremstiller produkter som benyttes til automatisering af fabrikker og samlebåndsprocesser.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om firmaer som fremstiller produkter som benyttes til automatisering af fabrikker og samlebåndsprocesser. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Web-steder optages ikke, hvis de er under konstruktion. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om industriudstyr, herunder luftkompressorer, batterier, støbemaskiner, hjul, kæder, bælter, filtre, generatorer, magneter, reb, fjedre og sikkerhedsudstyr.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om industriudstyr. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Web-steder optages ikke, hvis de er under konstruktion. Ved tilmelding bør man vælge den mest passende underkategori.

Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.

Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om maskiner og værktøj.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om maskiner og værktøj. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om firmaer som fremstiller og distribuerer råmaterialer til industribrug. Som råmaterialer kan nævnes metaller, smøremidler, brændstof, papir, keramik, glas, maling, træ og voks.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om firmaer som fremstiller og distribuerer råmaterialer til industribrug. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Web-steder optages ikke, hvis de er under konstruktion. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om firmaer der som underleverandører maskinfremstiller dele og komponenter til videresalg.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om firmaer der som underleverandører maskinfremstiller dele og komponenter til videresalg. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Web-steder optages ikke, hvis de er under konstruktion. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.