Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om autobranchen.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om autobranchen. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Ved tilmelding bør man vælge den mest passende underkategori. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om automobilforhandlere, som har forretningsadresse i flere end ét amt.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om automobilforhandlere, som har forretningsadresse i flere end ét amt. Web-steder for automobilforhandlere med kun een forretningsadresse tilmeldes i det relevante amt under World/Dansk/Erhverv/Brancher/Autobranchen/Forhandlere og eventuelt tillige i den pågældende kommune under World/Dansk/Regional. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om reservedele og tilbehør til automobiler.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om reservedele og tilbehør til automobiler. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om automobilværksteder.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om automobilværksteder. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.