Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede hjemmesider, der omhandler programmering. Det vil sig sider der informere om forskellige sider af programmering. Desuden vil virksomheder blive henvist til den der tilhørende kategori.
Virksomheder, der tilbyder programmering på konsulentvilkår.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om programmeringsorienterede konsulentvirksomheder.
Om programmeringssprog
Tilmeld dansksprogede sider, der handler om programmeringssprog.