Konsulentvirksomheder som primært beskæftiger sig med hardware.
Hvis en konsulentvirksomhed beskæftiger sig med flere områder, skal den tilmeldes i den kategori det vurderes at dens primære forretningsområde hører under.

Sælger en virksomhed fx hardware som deres egenudviklede software kører på, skal virksomheden tilføjes under software.