Organitzacions i etitats decicades a l'ajut en matèria de salut a països necessitats.