En aquesta categoria es poden entrar tots els llocs webs sota que formin part dels territoris on en s'empra la llengua Catalana.
Entrar llocs webs formin part dels territoris on en s''empra la llengua Catalana.
Llocs en Internet sobre estos personatges, bisbe catòlic i patriarca de Roma, i cap de l'Església Catòlica (que comprèn l'Església Catòlica Romana i les Esglésies Catòliques Orientals).
També és el monarca de l'estat de la Ciutat del Vaticà,