Cristianisme és el conjunt de creences i pràctiques propi dels seguidors del Crist. Al món occidental, el Crist va ser encarnat per Jesús de Natzaret. Així, doncs, Jesús és l'iniciador dels cristians i la seva Llum. La seva vida esdevé l'exemple a seguir. Històricament, el Cristianisme nasqué dins dels Judaísme, el primer monoteïsme reconegut com a tal. L'excissió es produí perquè els jueus, com a grup, no reconegueren Jesús com el Messies de les seves profecies. Tot i això, els trets jueus són força notables i profunds. I no són els únics. El necessari compromís amb les terres on posteriorment es va establir, el féu adquirir o adaptar elements de les religions nadiues. Malgrat que nasqué per a ésser unitària, els humans encara no som prou perfectes per mantenir l'essència de les coses en el seu estat de puresa inicial. De les friccions al si de l'Església sorgiren les tres principals branques del Cristianisme: -La catòlica -La protestant -L'ortodoxa Per sort, estem assisting a un corrent que tendeix a augmentar la comunicació i l'acceptació entre elles i a fora mateix de la Cristiandat. La comunitat dels cristians rep el nom d'Església, si bé aquest nom també designa la jerarquia sacerdotal. El seu cap visible fou el Papa de Roma en els seus origens però, en produir-se el cisma, aquest ha restat només com a cap de l'Església Catòlica. El llibre sagrat acceptat comunament és la Bíblia, la qual abasta l'Antic Testament (història i literatura jueva) i el Nou Testament (la vida de Jesús i el seu missatge).