Els Papers de Salamanca són un conjunt de documents de procedència catalana que van ser confiscats pel règim feixista durant l'ocupació militar dels Països Catalans (1938–1939) i que actualment estan dipositats a l'Archivo General de la Guerra Civil Española, amb seu a Salamanca, i que s'agrupen en tres blocs: a) La documentació política i administrativa produïda i rebuda per les administracions públiques en l'exercici de les seves competències (els organismes de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments). b) La documentació produïda i rebuda per les persones jurídiques en l'exercici de les seves funcions: organitzacions i partits polítics, sindicats, associacions, centres, ateneus, lògies maçòniques i altres entitats molt diverses. c) La correspondència i altres documents produïts i rebuts per persones físiques: polítics, escriptors, professors universitaris, artistes, sindicalistes, fotògrafs, impressors, pedagogs, etc.