Llocs de campanyes i plataformes amb lluites concretes, desde l'oposició al PHN a la construcció d'una carretera. També informacions sobre aspectres ambientals concrets que tinguin un caire conservacionista i/o reivindicatiu
Les organitzacions estables amb una activitat diversificada aniran a la subcategoria correponent