El socialisme és una doctrina política lligada a la classe social del proletariat, oposada al capitalisme i a la classe social de la burgesia, que té com a objectiu la socialització dels mitjans de producció, canvi i transport, la supressió de les classes socials i el repartiment de la riquesa segons l'aportació de cadascú en el treball.