La política és un conjunt de teories i pràctiques que regulen la gestió dels afers públics. El govern és un organisme que dirigeix la política d'un país i que exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària.
Entreu només llocs referents a política catalana i internacional i/o tractament dels mitjans de comunicació en aquesta categoria.
Anarquisme
Weblogs sobre política catalana i internacional; articles periodístics, tractament dels mitjans de comunicació, novetats i comentaris dels propis autors/autores.
Entreu només llocs referents a política catalana i internacional i/o tractament dels mitjans de comunicació en aquesta categoria.
Planes de partits, polítics i institucions de govern de la Catalunya del Nord. Comprén les comarques del Rosselló,, el Capcir, l'Alta Cerdanya, el Conflent i la Fenolleda.
L'independentisme és un moviment social i polític que defensa la creació d'un estat lliure a partir d'un poble, un país o una nació. L'Organització de la Nacions Unides (ONU) reconeix el dret a independitzar-se a partir del principi d'autodeterminació. Aquest principi, que és acceptat i forma part del dret internacional, afirma que els pobles han de poder decidir les seves pròpies formes i estructures de govern lliures d'influències externes. Durant els segles XX i XXI nombrosos pobles han assolit la independència: Noruega, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, Montenegro, etc.

Independentisme
Aquesta categoria engloba els llocs web en llengua catalana relacionats amb l''independentisme.
Institucions legislatives, de govern...
El liberalisme és un grup d'ideologies polítiques que afirma la supremacia de l'acció individual per sobre de la col·lectiva. Això implica que les estructures de govern redueixin la seva intervenció al mínim necessari per a garantir la convivència.
Revistes, publicacions periòdiques, llocs web i altres mitjans de comunicació de partits i altres organitzacions polítiques.
Llocs web que aporten diferents opinions sobre la realitat política dels païssos catalans.
Tota la política valenciana, els partits i fòrums, les associacions cíviques i les administracions del País Valencià
Un partit polític és una organització política que s'adscriu a una ideologia determinada i/o representa algun grup en particular amb l'objectiu de participar en algun tipus d'elecció o sufragi. Els partits polítics constitueixen unitats organitzatives a les quals se'ls reconeix el dret de participar en un procés d'elecció política per mitjà de la presentació de candidats i programes d'acció o govern.
Els partits polítics que poden disposar de categoria pròpia han de tenir, com a mínim, representació en un dels parlaments dels Països Catalans: Corts Valencianes, Parlament de les Illes Balears o Parlament de Catalunya.
Convocatòria de referèndums.
El socialisme és una doctrina política lligada a la classe social del proletariat, oposada al capitalisme i a la classe social de la burgesia, que té com a objectiu la socialització dels mitjans de producció, canvi i transport, la supressió de les classes socials i el repartiment de la riquesa segons l'aportació de cadascú en el treball.
Llocs web de política i polítics de la Unió Europea.