Llocs en Internet des de l'aparició dels primers Homínids fins al sorgiment de l'escriptura. Se sol subdividir en dos grans subperíodes: l'Edat de Pedra i l'Edat dels Metalls, que inclouen, al seu torn, altres subetapes com ara el Paleolític, el Neolític, etc...