Llocs en Internet des de l'aparició de la civilització i la difusió de l'escriptura, fins a la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476 o la intrusió Islàmica a Europa vers el 711.
Llocs en Internet sobre el segle XIX, segle XX i segle XXI.
enllaços a recursos d'ensenyament i aprenentatge de la història
Llocs en Intenet sobre el periode de temps comprés entre la caiguda de l'Imperi Romà i la vinguda del Renaixement.
Llocs en Internet des del segle XVI fins a la Revolució Francesa l'any 1789.
Llocs en Internet des de l'aparició dels primers Homínids fins al sorgiment de l'escriptura. Se sol subdividir en dos grans subperíodes: l'Edat de Pedra i l'Edat dels Metalls, que inclouen, al seu torn, altres subetapes com ara el Paleolític, el Neolític, etc...