Pàgines sobre les aficions col·lectives o personals dels habituals en un canal o grup de xat. Si són pàgines que ofereixen el servei de xat en sí, per favor envieu-les a World/Català/Informàtica_i_Internet.