enllaços a les associacions de caràcter general o específic
Entitats dedicades a oferir serveis socials a la comunitat. Com el Rotary o Clubs de Lleons.
enllaços als col·legis professionals de cada disciplina, agrupats per matèries quan hi hagi prou enllaços per fer-ho.
Pàgines sobre les aficions col·lectives o personals dels habituals en un canal o grup de xat. Si són pàgines que ofereixen el servei de xat en sí, per favor envieu-les a World/Català/Informàtica_i_Internet.